SEA

SEA

Onder SEA (Search Engine Advertising) wordt het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten verstaan. De advertentie wordt vertoond als een zoekmachinegebruiker een aan de advertentie gekoppeld woord of woordengroep intypt. De advertenties verwijzen naar uw website waar de benodigde informatie kan worden gevonden.
Interessant aan SEA is dat u alleen betaalt voor mogelijke klanten welke geïnteresseerd zijn in uw product of dienst. Zij zoeken namelijk op het product of de dienst welke u levert.
Dit in tegenstelling tot een standaard advertentie die u laat zetten in een krant of folder.
Hier weet u namelijk niet of men wel geïnteresseerd is en hoeveel omzet u hieruit haalt.
U weet alleen wat u betaalt...

Doelstellingen van search engine advertising

Bij Search Engine Advertising kunnen we drie doelstellingen onderscheiden. Ten eerste zo veel mogelijk vertoningen (bereik) genereren, ten tweede zo veel mogelijk clicks realiseren en tot slot zoveel mogelijk conversies realiseren. Een conversie kan bijvoorbeeld bestaan uit een informatieaanvraag, een aanmelding of een aankoop. Elke doelstelling heeft zijn eigen strategie.
De conversie, vertoningen en clicks kunnen worden verbeterd door de kosten per klik te verhogen en er zorg voor te dragen dat er pakkende en interessante informatie in uw advertentie wordt weergegeven. Of de bezoeker dan daadwerkelijk zijn gegevens achter laat voor bijvoorbeeld een informatieaanvraag, is afhankelijk van de gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van de betreffende site.

Fintex Consultancy en SEAadwords certificering

Fintex Consultancy heeft diverse websites online staan welke leads genereren.
De betreffende leads zijn potentiële klanten welke interesse hebben in specifieke producten of diensten.
Deze klanten zijn via SEA (bijvoorbeeld adwords) op onze websites terecht gekomen.
Voor het MKB kunnen wij gerichte online campagnes opzetten zodat ook u meer rendement uit uw website haalt.

Neem voor meer informatie over SEA en overige online campagnes contact met ons op.