Marketing & Sales

Fintex Consultancy biedt een breed scala van marketing en sales gerelateerde consulting diensten aan bedrijven die producten of diensten verkopen.

Diensten

Geïntegreerde verkoop- en Marketing systemen

Verkoop situaties veranderen dagelijks en moeten worden bijgehouden voor tactische afstemming en strategisch management. Fintex Consultancy kan zorgen voor de verkoop- en marketing setup voor de installatie van een volledig geïntegreerd verkoop- en marketing-systeem. Onze ervaring heeft aangetoond dat het bepalen van deze systemen, het consequent documenteren van de stappen in het verkoopproces en de werkelijke uitvoering hiervan, de omzet zal verhogen. Deze systemen kunnen worden gebruikt om uw verkoop- en marketing inspanningen te perfectioneren, zodat u zal winnen op de concurrentie. Bijzonder belangrijk in een neergaande- of veranderende markt. Welke markt verandert er niet vandaag?

Beoordeling marktkansen

Het bekijken van nieuwe markten vereist een zorgvuldig onderzoek van de mogelijkheden binnen de potentiële markten. Fintex Consultancy bekijkt de betreffende markt met behulp van onderzoek en interviews met deskundigen uit de sector (eventueel binnen uw bedrijf), om zo de belangrijkste kansen en markttendensen te kunnen beoordelen. Vervolgens ontwikkelen wij samen met u een doelgroepprofiel waar de belangrijkste kenmerken van prospects in staan welke uw bedrijf het beste past.
Onze focus ligt bij het helpen van onze cliënten met het identificeren en het begrijpen van hun nieuwe afzetmarkt.

Business Development

Fintex Consultancy biedt Business Development als doorlopende service. Door onze strategische marketing- en tactische salessystemen doorlopend te combineren, bieden we "hete prospects" die passen in de doelgroep van onze cliënten.

Deze dienst bestaat onder andere uit de volgende stappen:

 • Doelgroepprofiel bepalen
 • Analyseren van de markt of markten
 • Omzetten van potentiële klanten naar echte klanten
 • Ontwikkelen en beheren van relaties

Onze Business Development diensten kunnen ook bestaan uit:

 • Doorlopend onderzoeken, analyseren en selecteren van nieuwe prospects
 • Doorlopend wijzigen/bijsturen van de processen om deze aan te laten sluiten bij nieuwe doelstellingen of veranderende omstandigheden

Concurrentieanalyse

Het strategisch plan van uw bedrijf is in gevaar als u uw concurrentie en hun positie op de markt niet kent. Het is noodzakelijk om meer van uw concurrenten te weten dan alleen hun naam. Dit is uitermate belangrijk voor voortdurend succes! Fintex Consultancy kan u niet alleen helpen met het identificeren van uw huidige en potentiële concurrenten, maar ook met het analyseren van hun sterke en zwakke punten. Onze analyse biedt onpartijdige beoordeling van hoe de markt uw product, dienst of merk ten opzichte van uw concurrenten bekijkt. En, nog belangrijker, wij bieden de strategie om nog beter te presteren dan uw concurrenten.

Kanaal of distributie Management

Distributiekanalen veranderen voortdurend, vooral wanneer er nieuwe technologie beschikbaar is.
Wij hebben uitgebreide ervaring met:

 • Directe verkoop
 • Cross-selling
 • Dealers en distributeurs
 • Internet
 • Telefonische onderzoeken en verkoop

Hierdoor kunnen wij verschillende distributiekanalen effectief beheren om zodoende tot het beste resultaat te komen.

Marktonderzoek

Onze aanpak benadrukt "planning vóór de verkoop" met feedback van de markt voor het juiste resultaat. Sommige bedrijven hebben een gebrek aan tijd of middelen, vooraf opgevatte ideeën of een houding van: We hebben het altijd op deze manier gedaan. Dit zorgt ervoor dat ze niet kijken naar de markt voor mogelijke behoeften, voorkeuren, aankooppatronen en trends in de sector.

Andere bedrijven vertrouwen op hun verkoopteam voor feedback vanuit de markt. Vaak geeft deze feedback een indruk van de meest recente vraag en is meestal niet voldoende om een gespecialiseerde of volledige markt te begrijpen.

Het marktonderzoek doen wij samen met u. U vertelt ons uw doelstellingen, wat u weet, maar ook wat u niet weet.
Daarnaast vertelt u ons de zaken die volgens u belangrijk zullen zijn voor uw succes, waarna wij andere zaken zullen voorstellen op basis van onze jarenlange experise.
Op deze manier hebben we meteen een lijst met onderwerpen voor het marktonderzoek gecreërd.

Deze lijst stelt u in staat om:

 • Uw klanten tevreden te houden
 • Nieuwe klanten of markten te benaderen om snel opbrengsten te genereren
 • Prioriteiten te stellen aan productontwikkeling
 • Bestaande of nieuwe distributiekanalen effectief te beheren
 • Trends en koopgedrag te begrijpen en daarop in te spelen
 • Resultaatgerichte marketingstrategie toe te passen

Senior Management advies

Wij luisteren goed en kunnen u helpen met een "frisse aanpak" voor het bekijken en begrijpen van de sterke en zwakke punten van de huidige markt waarin u zich met uw product of dienst begeeft. Fintex Consultancy biedt hulp bij strategische planning. Wij helpen u niet alleen met de ontwikkeling van een visie, maar ook, (en in sommige situaties het uitvoeren van) de implementatie van de daadwerkelijke verkoop- en marketingsystemen. Wij kunnen als Interim Manager worden ingezet bij bedrijven waar veranderingen nodig zijn. Onze expertise en ervaring stelt ons in staat om een op maat gemaakt en gericht marketing- en verkoopsysteem in te zetten dat de "visie" ondersteunt en zowel winstgevend is als aan de groei voldoet.